Ny gästhamn med utsikt över Kalmar Slott. Färdigställdes sommaren 2021.

Exempel på bryggor

Tillverkning av kasuner till kommunal badbrygga

Dykarbeten vid Kårehamn Offshore Wind Farm, Öland

Arbetspråmar Stl XXXXL
Kasuner på plats
Ståtliga vindkraftverk på plats!

Tillverkning av stenkista modell större

Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Stenkistan färdigbyggd på land
Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Lyftsäckar fastsatta
Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Kranen anländer
Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Mot skyn!
Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Sjösatt
Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bogsering till destinationen

Renovering av privat båthamn

Före renovering
Före renovering
Före renovering
Efter renovering
Efter renovering

Renovering av timmerkistor för bro över Silverån

Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Ursprungsbild
Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Arbetet igång!
Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Dykare på väg upp!

Privat brygga

Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Kistan fylls med sten.

Byggnation av stenpir

Bildnamn